Avrupa Adalet Divanı: Polonya AB hukukunu ihlal etti

Avrupa Adalet Divanı: Polonya AB hukukunu ihlal etti

Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı (AAD), Polonya’nın 2019 yılında hayata geçirdiği yargı reformuyla AB hukukunu ihlal ettiğine hükmetti.

AAD tarafından yapılan açıklamada, Polonya’nın AB Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilirken, Yüksek Yargı bünyesinde oluşturulan hakimlerin dokunulmazlıklarını kaldırma yetkisine sahip Disiplin Kurulu’nun tarafsızlık ve bağımsızlık koşulunu taşımadığı ifade edildi.

Kararı temyiz imkanı bulunmayan Polonya, AB Komisyonu’nun kendisine tanıyacağı süre içerisinde AAD’nin kararını hayata geçirmek zorunda.

AB tarihinin en büyük para cezası

Polonya ayrıca, AB tarihinin en büyük para cezasına mahkum edilmiş oldu. Polonya’nın hayata geçirdiği yargı reformunun AB hukukuna aykırı olduğuna ilişkin Avrupa Komisyonu soruşturma başlatmış, sonrasında konu AAD’ye taşınmış, AAD ise 14 Temmuz 2021 tarihinde dava karara bağlanana kadar Polonya’nın Yüksek Yargı Disiplin Kurulu’nun faaliyetlerini derhal askıya almasına karar vermişti.

Polonya’nın kararı uygulamaması üzerine ise AAD, Ekim 2021’de Polonya’ya günlük 1 milyon euro para cezası verilmesine hükmetmişti.

AAD’nin bugün davayı karara bağlamasıyla Polonya’ya verilen günlük 1 milyon euro değerindeki para cezası sona ererken, Polonya geçen süre içerisinde toplamda 556 milyon euro para cezasına çarptırılmış oldu. AB, Polonyalı yetkililerin cezayı ödemeyi reddetmesinin ardından cezayı Polonya’ya verilecek AB fonlarından kesme yoluna gitmişti.