4 bin yıllık iskeletler, İngiltere’de bilinen en eski veba vakasını ortaya çıkardı

4 bin yıllık iskeletler, İngiltere’de bilinen en eski veba vakasını ortaya çıkardı

Londra’daki Francis Crick Enstitüsü‘nden bir araştırma ekibi, 2 arkeolojik bölgede 34 kişinin dişlerinden iskelet örnekleri aldı.

Çalışmalarda 2 çocuk ve 1 kadının iskelet örnekleri dikkat çekti. Yapılan incelemelerle iskeletlerde yersinia pestis (vebaya neden olan bakteri) bulundu.

İskeletlerdeki diş özlerinden DNA kalıntılarını inceleyen ekip, analizler sonucunda 10 ila 12 yaşları arasında oldukları tahmin edilen 2 çocuk ve 34-35 yaşlarında ölen kadında bakterinin görüldüğünü açıkladı.

Radyokarbon tarihleme yöntemi, 3 kişinin aynı zamanda yaşamış olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Veba daha önce 5 bin ila 2 bin 500 yıl önce Avrasya’dan gelen insanlarda görülmüş olsa da, tarihin bu döneminde İngiltere’de görülmemişti.

Araştırmacılar, geniş coğrafi yayılımla birlikte vebanın bu türünün kolayca bulaşmış olduğunu göz önüne serdiğini belirtti.

Bu veba türünün, Geç Neolitik Çağ ve Tunç Çağı‘nda yine Avrasya’ya yayılan kitleler tarafından Orta ve Batı Avrupa’ya getirildiği düşünülüyor. Araştırmacılara göre, genoım dizilimi Avrasya’da görülen veba türüne oldukça benziyor.

Fakat incelenen iskeletlerde veba türlerinde görülen yapC ve ymt genlerinin bulunmadığı bildirildi. Ymt genlerinin vebanın pire yoluyla bulaşmasında önemli bir rol oynadığı bilinmekte.

Bununla birlikte İngiltere’de kalıntılarına ulaşılan kişilerin veba salgını nedeniyle ölmemiş olabileceği de ihtimal dahilinde. Bu kişilerin enfeksiyon kaptığı kesin olsa da, travmadan öldüklerine dair işaretler de mevcut.

Çalışmadan elde edilen bulgular 30 Mayıs’ta Nature Communications dergisinde yayımlandı.